Ubytovací řád

Kontakt

 • V případě jakýchkoliv technických dotazů nebo dalších informací se obracejte na následující kontaktní osoby:
  Přemysl Škaloud - 739 418 404  |  Martina Němcová - 734 622 754

Příjezd / odjezd

 • V den příjezdu uhraďte hotovostní doplatek za pobyt.
 • Ubytování v den příjezdu po 15:00 hod.
 • Ukončení pobytu nejdéle do 10:00 hod.
 • Bude proveden odečet stavu elektrické energie. Cena 1kWh = 5,- Kč (průměrná spotřeba za pobyt 800 – 1500 Kč).
 • Při odjezdu uhraďte povinný rekreační poplatek 5,- Kč / den / osoba.
 • Při ukončení pobytu uveďte objekt do stavu, v jakém Vám byl předán (zameteno, setřeno, umyté nádobí, vypnuté lednice, vybraný popel z kamen apod.).
 • Svlékněte povlečení a prostěradla a nechte je na postelích.

Klíče

Obdržíte 4x centrální klíč (klíč je od: vchodových dveří, dveří na pavlač, úložné místnosti).

Přezůvky

 • Po celou dobu pobytu užívejte přezůvky (obzvláště při nepříznivém počasí).

Voda

 • Pitná voda je ze studny.
 • Pro kojence a děti užívejte vodu balenou!
 • HOSPODAŘTE s vodou, obzvláště v případě dlouhodobého sucha.

Nábytek

 • Nestěhujte a nepřesouvejte nábytek, hrozí poškození dřevěné podlahy!

Topení

 • V případě použití kamen je topivo určené k topení v kamnech ve dřevníku naproti venkovnímu posezení.
 • Kamna jsou pouze na dřevo.

Bazén

 • U bazénu je nastavena automatická filtrace – nevypínejte. Jedná se o nadzemní bazén a pokyny k užívání jsou zobrazeny na bazénu.

Ohniště

 • Dřevo k topení v ohništi je pod přístřeškem u venkovního posezení.
 • Po definitivním odchodu oheň uhaste a vyberte popel z ohniště do připraveného plechového kýble.

Odpadky

 • Třiďte odpad do připravených nádob dle nápisů.
 • Před odjezdem odneste PET lahve a sklo do kontejnerů ke kostelu, papír spalte v ohništi.
 • Rezervní pytle na odpadky jsou v úložném sklepení.

Kouření

 • Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech - v zastřešeném venkovním posezení. V objektu je kouření výslovně zakázáno! Děkujeme za akceptování.

Ostatní

 • PLYN: rezervní plynová bomba je k dispozici v úložném sklepení.
 • VĚTRÁNÍ: jedná se o dřevěné stavení, pokud to podmínky a počasí dovolí – větrejte.
 • ELEKTRICKÝ PROUD: v případě výpadku je pro špejchary a horní patro rozvaděč v mezipatře na chodbě u lékárničky, ostatní jističe v rozvaděči u vchodových dveří.
 • NÁŘADÍ: pilka na dřevo + sekyrka, prodlužovací šňůra - naleznete v úložné místnosti.
 • SPORTOVNÍ NÁČINÍ: pomůcky naleznete v úložné místnosti (míče, badminton, volejbalová síť, pétanque…).