Historie statku

Historie

První zmínky o statku se datují do roku 1654. Jedná se o typické hospodářství zastavěné ze všech čtyř stran s klasickým obdélníkovým nádvořím.

Rod Škaloudů působí v Ostružně od roku 1776, kdy Jan Škaloud směnil 1/2 lánu ve Štidlech za usedlost v Ostružně.

V roce 1825 se Jan Škaloud oženil s Barborou Kubínovou, a tím započal jejich společný hospodářský život na statku v Ostružně.

Na tehdejší poměry disponovali s poměrně velkým majetkem, který čítal 19 akrů polností a přes 4 akry luk. To vše nabyli závazkem, ze kterého plyne měsíční úrok po dobu 3 let a povinnost odpracovat 1/2 každý týden.

V roce 1848 se potomci Jana a Barbory vykoupili z roboty zapůjčením spřežení na dobu 78 dní. Další výkupní cenou byla práce Jana a Barbory a v neposlední řadě nemalý obnos zlatých mincí.

O několik generací později v roce 1928 byl statek kompletně přestavěn.

To se uskutečnilo díky velkému věnu, které do manželství s Josefem Škaloudem přinesla paní Marie, babička současného majitele statku. Rozsáhlá přestavba proběhla v roce 1936-1941.

V roce 1957 usedlost přebírá JZD jako úpadkové hospodářství a později propadá do vlastnictví státu.

Dnešní podoba usedlosti je výsledkem velkého nadšení a úsilí současných majitelů, kteří stavení získali zpět v roce 1992 v restituci.